Menu

Bannery reklamowe

Treść strony

OPzS - klasyczne ogniwa ołowiowe z dodatnimi płytami pancernymi

Wykonanie

Ogniwa OPzS pokrywają zakres pojemności od 200 do 3050 Ah.

Elektrody

Elektrody ogniw OPzS wykonane są z dodatnich płyt pancernych oraz ujemnych płyt pastowanych. W płytach pancernych materiał aktywny umieszczony jest wokół rdzenia płyty składającego się z prętów w tkanych kieszeniach w kształcie rurek z tworzywa sztucznego o bardzo dużej przewodności i odporności mechanicznej. Masa aktywna jest wsztrzykiwana do kieszenie na mokro. Kieszenie te pełnią rolę elastycznego "pancerza" chroniącego materiał aktywny przed wypadaniem. Dzięki temu ogniwa z płytami pancernymi są idealne do pracy cyklicznej. W płytach kratkowych pastowanych masa czynna jest wprasowana w kratkę metodą pastowania na mokro, która stanowi bardzo dobry szkielet nośny dla materiału aktywnego. Skład stopu kratek zawierający mniej niż 2% antymonu obniża rozkład wody podczas pracy. Umożliwia to obniżenie wymagań wentylacji zgodnie z PN EN 50272 część 2. Specjalne składniki stopu zapewniają kratom płyt ujemnych, również przy niskiej zawartości antymonu, konieczną odporność na korozję.

Zastosowanie systemu rekombinacji zewnętrznej AquaGen umożliwia dalsze zmiejszenie wymagań wentylacji zgodnie z PN EN 50272 część 2.

Separatory

Do rozdzielenia elektrod stosuje się mikroporowate separatory z tworzywa sztucznego, gwarantujące niewielką oporność elektryczną oraz dobrą dyfuzję kwasu. Dodatkowo chronią one przed przerostem masy aktywnej oraz ograniczają zaszlamowanie. Separatory wystają ze wszystkich stron wokół płyt, dzięki czemu zapobiega się powstawaniu efektu grzebieniowego i spowodowanych nim zwarć.

Przepusty biegunowe

Konstrukcja przepustu bieguna spełnia wymagania normy DIN 40 729 "Ogniwa zamknięte". Sworznie biegunów są w obszarze przepustu możliwie w największym stopniu odsłonięte, to znaczy ze powierzchnia sworzni nie jest zabudowana przez elementy uszczelniające albo zabezpieczające. Wymagana swoboda ruchu biegunów jest zapewniona przez pokrywę ogniwa i pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, stanowiące element uszczelniający.

Elektrolit

Elektroli stanowi rozcieńczony kwas siarkowy o gęstości znamionowej 1,24 kg/l. Standardowo ogniwa dostarczane są jako napełnione i naładowane. Na życzenie użytkownika mogą zostać dostarczone w stanie suchym wraz z elektrolitem zmagazynowanym w pojemnikach. Po napełnieniu elektrolitem ogniwa są natychmiast gotowe do eksploatacji (brak potrzeby formowania).

 

Łączniki międzyogniwowe

Ogniwa OPzS łączone są przy użyciu skręcanych, całkowicie izolowanych łączników miedzianych. Szerokie spektrum przekrojów i długości umożliwia dobór połączeń nawet dla bardzo wysokich prądów oraz ustawienie baterii w dowolnej konfiguracji, zależnie od indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki wkładkom zabezpieczającym nie wymagają one konserwacji. Odpowiednia konstrukcja śrub umożliwia zastosowanie kontaktów pomiarowych. Łączniki skręcane wraz z izolowanymi śrubami, obok dokumentacji techniczno-ruchowej, termometru, areometru, kompletu naklejek oznaczających numer ogniwa oraz polaryzację i końcówek kablowych wraz z izolacją, wchodzą w skład standardowego wyposażenia baterii. Na specjalne życzenie użytkownika istnieje możliwość otrzymania ogniw OPzS z łącznikami spawanymi.

Obudowa

Obudowa ogniw jest wykonana z przeźroczystego styreno-akrylonitrylu (SAN). Dzięki temu możliwa jest wzrokowa kontrola wnętrza ogniwa. Obudowa i pokrywa ogniw są sklejone ze sobą w sposób zapewniający szczeloność przed przenikaniem gazu i elektrolitu.

Odporność na trzęsienia ziemii.

Ogniwa są odporne na wstrząsy indukowane od trzęsień ziemi, katastrof samolotowych czy eksplozyjnych fal ciśnieniowych. Odporność tą sprawdzono poprzez próby drgań.
Ogniwa te spełniają wymagania dla zakładów stosujących technikę jądrową (KTA 3703).

Korki wlewowe

Wszystkie ogniwa OPzS są standardwo dostarczane z korkami posiadającymi uszczelnienie labiryntowe chroniące przed wydostawaniem się mgły elektrolitycznej oraz chroniącymi przed zapłonem wstecznym. Przy pracy w warunkach znamionowych ogniwa OPzS wymagają obsługi technicznej co 3-5 lat.

Przy zastosowaniu Systemu Rekombinacji Zewnętrznej AquaGen nie ma potrzeby uzupełniania poziomu elektrolitu przez cały okres eksploatacji baterii

Zastosowanie

  • w instalacjach telekomunikacyjnych
  • w instalacjach sygnalizacyjnych, sterowniczych i regulacyjnych
  • w awaryjnych źródłach zasilania, które muszą zapewnić długi czas podtrzymania
  • w aplikacjach fotovoltaicznych

Zalety

  • trwałość eksploatacyjna do 20 lat
  • bardzo duża odporność na cykliczne rozładowania/ładowania, dzięki czemu są odpowiednie nie tylko do pracy w trybie buforowym, ale także do pracy cyklicznej
  • ograniczenie korozji dzięki specjalnej konstrukcji przepustów biegunowych

OPzS - pliki do pobrania

Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430