Regeneracja baterii

Treść strony

Regeneracja baterii trakcyjnych

Oferujemy Państwu usługę regeneracji baterii trakcyjnych, która poprawia parametry eksploatacyjne oraz wydłuża żywotność baterii.

Po przeprowadzeniu czynności regeneracyjnych testujemy pojemność baterii. Na podstawie wyniku rozładowania kontrolnego wystawiamy certfikat gwarancyjny.

Jeżeli przeprowadzone czynności nie doprowadziły baterii do stanu oczekiwanej sprawności klient  ponosi jedynie koszty diagnozy, może także pozostawić baterię u nas do utylizacji, bez ponoszenia żadnych kosztów.

Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430