Treść strony

HOPPECKE na całym świecie jest liderem w dziedzinie baterii alkalicznych do zastosowań w bezobsługowych systemach transportu (AGV). Seria HOPPECKE FNC®-T zaprojektowana została specjalnie do pojazdów elektrycznych o przedłużonym okresie pracy wymagającym międzyładowania baterii.

Zastosowanie ekonomicznych systemów magazynowania energii umożliwi obniżenie kosztów eksploatacji. Nasze rozwiązania oferują 24-godzinny cykl pracy baterii bez konieczności jej wymiany, redukcję czasu ładowania, minimalne wymagania konserwacyjne urządzenia i najwyższą elastyczność działania.

Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430