trak air

Menu

Bannery reklamowe

-
-
-
-
-
-

Treść strony

trak® air

Baterie HOPPECKE trak®air od lat stosowane są z sukcesem przede wszystkim tam, gdzie istnieje konieczność międzyładowania oraz potrzeba pracy pojazdu przez 2 zmiany bez wymiany baterii lub jest do dyspozycji tylko krótki czas na ładowanie.

W trakcie ładowania baterii następuje rozkład wody z elektroli­tu, a tym samym tworzy się elektrolit o wyższej koncentracji kwasu siar­kowego. Kwas ten, cięższy od wody opada w dolne strefy ogniwa powodując warstwowe układanie się elektrolitu. Dopiero w drugiej fazie ładowania, gdy dochodzi do gazowania następuje wymieszanie elektrolitu. Jednakże druga faza ładowania i gazowanie to zwiększone zużycie energii, wyższe zużycie wody, wyższa temperatura i strata czasu. Przy systemie HOPPECKE trak®air baterie są prawie całkowicie naładowane po pierwszej fazie ładowania, a poprzez wprowadze­nie strumienia powietrza do ogniwa elektrolit jest mieszany. Tym samym wyeliminowane zostały wspomniane wyżej wady związane z drugą fazą ładowania baterii tra­dycyjnych. Pozostaje niewielki dodatkowy koszt związany z wypo­sażeniem baterii w instalację przepływu powietrza. Te w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu, rewolucyjne zalety skłoniły HOPPECKE do przystosowania wszystkich produkowanych baterii trakcyjnych do systemu trak® air. Klienci, którzy w przyszłości będą chcieli skorzystać z zalet systemu trak® air bez pro­blemów wyposażą swoją baterię w konieczną instalację.Urządzenia do ładowania HOPPECKE trak®power premium z systemem trak®air są wyposażone w sterowanie mikro­procesorowe i umożliwiają ładowanie baterii o pojemności do 1500 Ah. Czas ładowania wynosi od 5,5 do 14 godzin w zależności od wybrane­go urządzenia.

Korzyści użytkowania baterii HOPPECKE trak®air:

  • dłuższa żywotność
  • niższe zużycie energii
  • niższe zużycie wody
  • dłuższe okresy międzyobsługowe
  • krótszy czas ładowania
  • niższy wzrost tempera­tury przy ładowaniu
  • możliwość międzyładowania
  • niższe koszty eksploatacji
Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430