Treść strony

Rozładowania kontrolne baterii

W celu sprawdzenia skuteczności zasilania gwarantowanego i przedłiużenia żywotności baterii zalecamy przeprowadzenie testu pojemności połączonego z ładowaniem wyrównawczym.

Równolegle podzas prac związanych z baterią wykonujemy przegląd i pomiary prostownika, wymianę filtrów powietrza.

Po zakończeniu prac otrzymacie Państwo szczegółową dokumentację i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji baterii.

Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430