max.power

Menu

Bannery reklamowe

-
-
-
-
-

Treść strony

max.power - klasyczne ogniwa ołowiowe z dodatnią płytą pancerną. Pojemności powyżej 3000Ah.

Wykonanie

Ogniwa max.power pokrywają zakres pojemności od 3 780 do 12 960 Ah.

Elektrody

Elektrody ogniw max.power wykonane są z dodatnich płyt pancernych oraz ujemnych płyt pastowanych. W płytach pancernych materiał aktywny umieszczony jest wokół rdzenia płyty składającego się z prętów w tkanych kieszeniach w kształcie rurek z tworzywa sztucznego o bardzo dużej przewodności i odporności mechanicznej. Masa aktywna jest wsztrzykiwana do kieszenie na mokro. Kieszenie te pełnią rolę elastycznego "pancerza" chroniącego materiał aktywny przed wypadaniem. Dzięki temu ogniwa z płytami pancernymi są idealne do pracy cyklicznej. W płytach kratkowych pastowanych masa czynna jest wprasowana w kratkę metodą pastowania na mokro, która stanowi bardzo dobry szkielet nośny dla materiału aktywnego. Skład stopu kratek zawierający mniej niż 2% antymonu obniża rozkład wody podczas pracy. Umożliwia to obniżenie wymagań wentylacji zgodnie z PN EN 50272 część 2. Specjalne składniki stopu zapewniają kratom płyt ujemnych, również przy niskiej zawartości antymonu, konieczną odporność na korozję.

Zastosowanie systemu rekombinacji zewnętrznej AquaGen umożliwia dalsze zmiejszenie wymagań wentylacji zgodnie z PN EN 50272 część 2.

Separatory

Do rozdzielenia elektrod stosuje się mikroporowate separatory z tworzywa sztucznego, gwarantujące niewielką oporność elektryczną oraz dobrą dyfuzję kwasu. Dodatkowo chronią one przed przerostem masy aktywnej oraz ograniczają zaszlamowanie. Separatory wystają ze wszystkich stron wokół płyt, dzięki czemu zapobiega się powstawaniu efektu grzebieniowego i spowodowanych nim zwarć.

Przepusty biegunowe

Konstrukcja przepustu bieguna spełnia wymagania normy DIN 40 729 "Ogniwa zamknięte". Sworznie biegunów są w obszarze przepustu możliwie w największym stopniu odsłonięte, to znaczy ze powierzchnia sworzni nie jest zabudowana przez elementy uszczelniające albo zabezpieczające. Wymagana swoboda ruchu biegunów jest zapewniona przez pokrywę ogniwa i pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, stanowiące element uszczelniający.

Elektrolit

Elektroli stanowi rozcieńczony kwas siarkowy o gęstości znamionowej 1,24 kg/l. Standardowo ogniwa dostarczane są jako napełnione i naładowane. Na życzenie użytkownika mogą zostać dostarczone w stanie suchym wraz z elektrolitem zmagazynowanym w pojemnikach. Po napełnieniu elektrolitem ogniwa są natychmiast gotowe do eksploatacji (brak potrzeby formowania).

Łączniki międzyogniwowe

Jest to jedyny typ ogniwa Hoppecke który posiada łączniki spawane. Zapewnia to najmniejszą rezystancję przejścia, odporność na korozję i warunki zewnętrzne oraz gotowość przewodzenia dużych prądów rozładowania adekwatnych do oferowanych pojemności. 

Obudowa

Obudowa ogniw wykonana jest z nieprzezroczystego, czarnego polietetylenu (PE) odpornego na promieniowanie UV oraz uderzenia. Obudowa i pokrywa ogniw są sklejone ze sobą w sposób zapewniający szczeloność przed przenikaniem gazu i elektrolitu.

Korki wlewowe

Wszystkie ogniwa max.power są standardwo dostarczane z korkami posiadającymi uszczelnienie labiryntowe chroniące przed wydostawaniem się mgły elektrolitycznej oraz chroniącymi przed zapłonem wstecznym. Przy pracy w warunkach znamionowych ogniwa max.power wymagają obsługi technicznej co 3-5 lat.

Przy zastosowaniu Systemu Rekombinacji Zewnętrznej AquaGen nie ma potrzeby uzupełniania poziomu elektrolitu przez cały okres eksploatacji baterii

Zastosowania

  • systemy oświetlenia awaryjnego
  • stacje transformatorowe
  • telekomunikacja
  • systemy fotovoltaiczne

Zalety

  • bardzo duża liczba cykli - do 1600
  • trwałość eksploatacyjna do 25 lat
  • duża pojemność - eliminacja kosztownych systemów równoległych
Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430