OSP.XC

Menu

Bannery reklamowe

-
-
-
-
-
-
-
-

Treść strony

OSP.XC - klasyczne ogniwa ołowiowe z płytami 3D promienistymi, pastowanym

Wykonanie

Ogniwa OSP.XC pokrywają zakres pojemności od 132 do 4177 Ah.

Elektrody

Elektrody ogniw OSP.XC wykonane są z dodatnich płyt o strukturze promienistej i ujemnych płyt kratkowanych. Struktura promienista zwiększa wydajność wysokoprądową ogniw oraz wydłuża czas eksploatacji ogniw. Zarówno płyty dodatnie jak i ujemne wypełnione są masą aktywną przez wprasowanie metodą pastowania. Posiadają one bardzo dużą odporność na korozję. Skład stopu kratek zawierający mniej niż 2% antymonu obniża rozkład wody podczas pracy. Umożliwia to obniżenie wymagań wentylacji zgodnie z PN EN 50272 część 2. Specjalne składniki stopu zapewniają kratom płyt ujemnych, również przy niskiej zawartości antymonu, konieczną odporność na korozję.

Zastosowanie systemu rekombinacji zewnętrznej AquaGen umożliwia dalsze zmiejszenie wymagań wentylacji zgodnie z PN EN 50272 część 2.

Separatory

Do rozdzielenia elektrod stosuje się mikroporowate separatory z tworzywa sztucznego, gwarantujące niewielką oporność elektryczną oraz dobrą dyfuzję kwasu. Dodatkowo chronią one przed przerostem masy aktywnej oraz ograniczają zaszlamowanie. Separatory wystają ze wszystkich stron wokół płyt, dzięki czemu zapobiega się powstawaniu efektu grzebieniowego i spowodowanych nim zwarć.

Przepusty biegunowe

Konstrukcja przepustu bieguna spełnia wymagania normy DIN 40 729 "Ogniwa zamknięte". Sworznie biegunów są w obszarze przepustu możliwie w największym stopniu odsłonięte, to znaczy ze powierzchnia sworzni nie jest zabudowana przez elementy uszczelniające albo zabezpieczające. Wymagana swoboda ruchu biegunów jest zapewniona przez pokrywę ogniwa i pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, stanowiące element uszczelniający.

Elektrolit

Elektroli stanowi rozcieńczony kwas siarkowy o gęstości znamionowej 1,27 kg/l. Standardowo ogniwa dostarczane są jako napełnione i naładowane. Na życzenie użytkownika mogą zostać dostarczone w stanie suchym wraz z elektrolitem zmagazynowanym w pojemnikach. Po napełnieniu elektrolitem ogniwa są natychmiast gotowe do eksploatacji (brak potrzeby formowania).

Łączniki międzyogniwowe

Ogniwa OSP.XC łączone są przy użyciu skręcanych, całkowicie izolowanych łączników miedzianych. Szerokie spektrum przekrojów i długości umożliwia dobór połączeń nawet dla bardzo wysokich prądów oraz ustawienie baterii w dowolnej konfiguracji, zależnie od indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki wkładkom zabezpieczającym nie wymagają one konserwacji. Odpowiednia konstrukcja śrub umożliwia zastosowanie kontaktów pomiarowych. Łączniki skręcane wraz z izolowanymi śrubami, obok dokumentacji techniczno-ruchowej, termometru, areometru, kompletu naklejek oznaczających numer ogniwa oraz polaryzację i końcówek kablowych wraz z izolacją, wchodzą w skład standardowego wyposażenia baterii. Na specjalne życzenie użytkownika istnieje możliwość otrzymania ogniw OSP.XC z łącznikami spawanymi.

Obudowa

Obudowa ogniw jest wykonana z przeźroczystego styreno-akrylonitrylu (SAN). Dzięki temu możliwa jest wzrokowa kontrola wnętrza ogniwa. Obudowa i pokrywa ogniw są sklejone ze sobą w sposób zapewniający szczeloność przed przenikaniem gazu i elektrolitu.

Odporność na trzęsienia ziemii

Ogniwa są odporne na wstrząsy indukowane od trzęsień ziemi, katastrof samolotowych czy eksplozyjnych fal ciśnieniowych. Odporność tą sprawdzono poprzez próby drgań.
Ogniwa te spełniają wymagania dla zakładów stosujących technikę jądrową (KTA 3703).

Korki wlewowe

Wszystkie ogniwa OSP.XC są standardwo dostarczane z korkami posiadającymi uszczelnienie labiryntowe chroniące przed wydostawaniem się mgły elektrolitycznej oraz chroniącymi przed zapłonem wstecznym. Przy pracy w warunkach znamionowych ogniwa OSP.XC wymagają obsługi technicznej co 3-5 lat.

Przy zastosowaniu Systemu Rekombinacji Zewnętrznej AquaGen nie ma potrzeby uzupełniania poziomu elektrolitu przez cały okres eksploatacji baterii

Zastosowanie

Baterie OSP.XC stosowane są w najróżniejszych dziedzinach:

 • w elektrowniach konwencjonalnych i jądrowych
 • w stacjach energetycznych
 • w instalacjach sygnalizacyjnych, sterowniczych i regulacyjnych
 • w systemach UPS

Zalety

 • trwałość eksploatacyjna powyżej 15 lat
 • możliwiość obciążania wysokimi prądami
 • duża trwałość w trybie pracy buforowej
 • ograniczenie korozji dzięki specjalnej konstrukcji przepustów biegunowych
 • duża gęstość energii - małe wymiary ogniw

Niektórzy spośród użytkowników baterii OSP.XC

 • PGE Dystrybucja S.A. Oddziały: Łódź, Skarżysko
 • Energa - Operator S.A. Oddziały: Elbląg, Kalisz, Koszalin, Płock, Słupsk
 • ZE PAK S.A. Elektrownie: Pątnów, Adamów, Konin
 • PGE GiEK S.A. Elektrownie: Pomorzany, Szczecin
 • PKN Orlen S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Zakłady Azotowe Puławy S.A.

OSP.XC - pliki do pobrania

Copyright Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.

Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o.
ul. Składowa 13
62-023 Żerniki k. Poznania
info@hoppecke.pl, tel. +48 61 646 5000, Fax. +48 61 646 5001

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto
i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy - KRS: 54800
NIP: 886-001-58-67, REGON: 010111430